Garanții pentru Ministerul Finanțelor Publice/ANAF

Garanție de bună plată privind licența de organizare și autorizația de exploatare a jocurilor de noroc

Pentru alte garanții, vă rugăm folosiți pagina: Tipuri de garanțiiSOLICITANT GARANȚIE

Denumire

Cod Fiscal (CUI)

Adresa

Telefon

MailBENEFICIAR GARANȚIE

Denumire

Cod Fiscal (CUI)

Adresa

TelefonDETALII GARANȚIE

Suma Garantată

Valoare Contract

Perioadă valabilitateÎNCĂRCAȚI DOCUMENTE ÎN FORMAT PDF

Certificatul de Înregistrare la Registrul Comerțului însoțit de Certificatul constatator

Documentul / Documentele ce stau la baza solicitării garanției (ex: anunț de participare, contract, decizie de eșalonare etc.)

Bilanț și Balanță decembrie an anterior

Bilanț și Balanță an în curs dacă există

Ultima Balanță an curent

Carte de Identitate Administrator (CODEBITORULUI)

Alte documente


UNIT CREDIT GARANT IFN SA își rezervă dreptul de a accepta sau de a refuza cererea în urma Analizei de Risc.